Timotheos werkgroep Alblasserdam

In december 2015 is door tien jongeren in Alblasserdam een werkgroep voor de stichting Timotheos opgericht. De Alblasserdamse werkgroep wil het werk van de stichting Timotheos en de veldwerkers in Malawi steunen en houdt daarom jaarlijkse enkele acties om geld in te zamelen.

De groep jongeren richtten deze werkgroep op nadat in hun kerkelijke gemeente door een van de veldwerkers een presentatie werd gegeven over het leven van (wees)kinderen in Malawi. Een van de jongeren vertelt: “Tijdens de presentatie van veldwerkster Bep Klok kregen we een inkijkje in het werk dat Timotheos doet in Malawi. Hulp verlenen en onderwijs geven aan veelal weeskinderen die -als ze al worden opgevangen- vaak moeten werken en geen mogelijkheid krijgen om onderwijs te volgen. De vaak schrijnende situaties zorgen ervoor dat hulp, onderwijs en soms opvang voor veel kinderen hard nodig is. Bij het zien van deze trieste omstandigheden waarin de mensen in Malawi leven en het mooie werk dat de Timotheos Foundation mag doen, hebben we besloten om een werkgroep te starten om het werk in Malawi te steunen.”

Nieuws