Psalmzangavond in Lunteren: komt u ook?

Op D.V. zaterdagavond 11 mei 2019 organiseren wij de jaarlijkse psalmzangavond t.b.v. Stichting Timotheos in de Oude Kerk te Lunteren, Dorpsstraat 34. Aanvang om 19.30 uur. Ds. A. Verschuure verzorgt de opening, meditatie en sluiting. De samenzang word versterkt door de Betuwse bovenstemgroep. Meneer C. Paundedi, programma-directeur van Timotheos Foundation Malawi, hoopt een korte toespraak

Bouw kleuterschool

Op verschillende plaatsen in Malawi is een gemeente van de RPC begonnen met het opzetten van kleuterscholen. De jonge kinderen leren zo naar school te gaan. De overheid biedt geen kleuteronderwijs aan. Onderwijs in Malawi begint pas voor kinderen vanaf 6 jaar. Het basisonderwijs dus. Het basisonderwijs begint in Malawi met groep 3. Deze klassen

Ziekteverlof voorlichtster Gerda van Arnhem-Gerritsen

Onze voorlichtster Gerda van Arnhem-Gerritsen moet i.v.m. zwangerschapsproblemen op dringend advies van haar gynaecoloog haar werk voor Timotheos tijdelijk neerleggen. We hebben Bart Lodder uit Barneveld bereid gevonden haar te vervangen. Voor alle vragen m.b.t. voorlichting, advertenties, werkvakanties, beurzen, fondsenwerving e.d. kunt u bij hem terecht. Contactgegevens: bartlodder@timotheos.nl, 06-34912817   We wensen Gerda en haar man veel

Training voor bakker

Na afloop van de alfabetiseringscursus vragen we de mannen/vrouwen wat ze graag verder zouden willen leren, zodat zij een inkomen te genereren voor hun gezin. Het is van groot belang om aan te sluiten bij de interesse van de mensen, zodat ze gemotiveerd zijn. Veel mannen/vrouwen willen graag leren om bolletjes te bakken. Deze bolletjes

Alfabetisering

Niet alleen jonge kinderen en studenten verdienen de aandacht. In Malawi zijn ook heel veel volwassenen die niet kunnen lezen en schrijven. Voor hen zijn alfabetiseringsprojecten gestart. Analfabetisme is een groot probleem in Malawi. Hierdoor zijn mensen ook niet in staat om de Bijbel te lezen. Uitvoering De mensen volgen ruim één jaar lessen in