Bestuur

ds. H. Lassche, voorzitter (HHK)

dhr. J. Visscher, penningmeester (OGGIN)

dhr. J. Boer (HHK)

ds. D. Heemskerk, 2e voorzitter (HHK)

dhr. J. Arends, 2e penningmeester (GGIN)

dhr. N. Verdouw, secretaris (GGIN)

dhr. mr. J.U. Vonk Noordegraaf (HHK)

Correspondentieadres

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretariaat)
Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Telefoonnummer: 0182-516754
Email: secretaris@timotheos.nl

Taken bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De operationele taken worden zoveel mogelijk uitgevoerd door de fondsenwerver, voorlichters en vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal bestuurders, met een minimum van drie. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar en treden af volgens een door het bestuur op te maken ‘rooster van aftreden’. Een aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar.

Comité van aanbeveling

Mevr. S.M. Aleman-van Herpen, Elspeet

Prof. dr. A. Baars, Woudenberg

Ds. R. Bakker, Kinderdijk

Ds. G. Beens, Kootwijkerbroek

Dr. R. Bisschop, Veenendaal

Ds. J.G. Blom, Kesteren

Ds. J. den Boer, Grafhorst

Ds. A.J. Britstra, Nieuw Lekkerland

Drs. T. Dorresteijn, Ederveen

Dr. W. Fieret, Leerdam

Ds. E. Hakvoort, Norwich, Ontario, Canada

Prof. dr. W.J. op ‘t Hof, Gameren

Ds. C.L. Onderdelinden, Rijssen

Ds. A. Schot, Nunspeet

Ds. A.C. Uitslag, Urk

Ds. K. Veldman, Springford, Ontario, Canada

Ds. A. Vlietstra, Harskamp

Mr. L. Vogelaar, Elspeet

Ds. J.A. Weststrate, Elspeet

Ds. R.J. Oomen, Nederhemert