Blijven voeden

Dinsdagmorgen naar tijdelijke daycare in Komabasa geweest. Hier voeden we dagelijks van maandag t/m zaterdag 300 (vooral jongere) kinderen. Die daycare moet met Pasen sluiten, want dan zouden ze het zelf moeten kunnen redden. Oogst Er zou wat oogst moeten zijn en ja, je kunt ook niet altijd blijven voeden toch? Ik ben geschokt van

Zoete aardappels

Deze week hebben we stekjes voor zoete aardappels uitgedeeld aan de families van de kinderen. Het is nu de goede tijd om de stekjes te planten. De grond is nog nat en dat hebben de plantjes nodig. Als ze  eenmaal uit gaan lopen hebben ze niet meer zoveel water nodig. Af en toe een bui is genoeg. Dan kunnen de

Wat een zegen!

Na een heel aantal droevige verhalen over de grote hongersnood hier, hebben we nu iets heel positiefs te melden. De regens zijn in de maanden december en januari in grote mate gevallen! Mensen zijn heel blij met deze regen, want dat is nodig om de mais te laten groeien!! En de mais is gegroeid!! Vanmorgen

Wie helpt een keukentje bouwen

Dankzij julie steun kunnen we momenteel bijna 7.800 kinderen dagelijks een voedzame maaltijd geven en ruim 2.000 bejaarden 2x per week. De regens zjin begonnen. Probleem is nu, dat op sommige plekken nog geen keukentje is. In de regen koken lukt niet, dus dan geen eten…. Wie helpt? Wie helpt een keukentje bouwen voor 200

Drie dagen geen eten

Gisteren waren we weer een dag op het veld in het gebied waar heel erge honger geleden wordt. Dit is nog steeds het gevolg van de grote droogte van vorig seizoen. Op dit moment zijn de regens weer begonnen, geleidelijk aan en we hopen en bidden op een goede oogst. We helpen de mensen op

Opnieuw verspreiding maismeel

Sinds de hevige regens vorig jaar veel gewassen hebben weggespoeld en het op andere plaatsen later weer extreem droog was, is de oogst in Malawi heel slecht geweest. Er is sprake op dit moment sprake van honger op grote schaal. Veldwerker Wim Akster, namens Stichting Timotheos uitgezonden in Malawi, schrijft daarover: “Onlangs waren we een

Met een lege maag naar school

In Nederland tijdens mijn verlof hoorde ik mensen nog wel eens zeggen: “Ik heb honger.” Ze bedoelden te zeggen dat ze wel iets lusten, trek hadden. Je kunt ook wijzen op het feit dat wij als Nederlanders sommige zaken niet lusten. Sommigen geen spinazie, anderen geen spruitjes etc. Geen eten In Malawi is honger niet

Overstromingen in Malawi

Stichting Timotheos is vanaf het begin betrokken bij het verlenen van noodhulp. Onze veldwerkers komen zeer schrijnende situaties tegen. Mensen hebben al dagenlang niet te eten, geen dak meer boven het hoofd en ziektes liggen op de loer. Ook hoort men verhalen van mensen die hun kinderen voor hun ogen hebben zien verdrinken. Uw hulp