Woorden van dank uit Malawi

Een videobericht uit Malawi Stichting Timotheos is u dankbaar. In dit bewogen jaar was uw steun ons veel waard. Mede dankzij uw steun, kunnen wij ons dagelijks inzetten voor circa 800 weeskinderen, 3.000 kleuters, 325 scholieren en 70 studenten. Bovendien hebben we de afgelopen weken veel donaties van u ontvangen voor het uitdelen van de

Ziekteverlof voorlichtster Gerda van Arnhem-Gerritsen

Onze voorlichtster Gerda van Arnhem-Gerritsen moet i.v.m. zwangerschapsproblemen op dringend advies van haar gynaecoloog haar werk voor Timotheos tijdelijk neerleggen. We hebben Bart Lodder uit Barneveld bereid gevonden haar te vervangen. Voor alle vragen m.b.t. voorlichting, advertenties, werkvakanties, beurzen, fondsenwerving e.d. kunt u bij hem terecht. Contactgegevens: bartlodder@timotheos.nl, 06-34912817   We wensen Gerda en haar man veel