Wel willen, maar niet kunnen. Er zijn zóveel jongeren die wachten op een kans.

Voor het voorgezet onderwijs in Malawi moet schoolgeld betaald worden. Veel kansarme jongeren kunnen dit schoolgeld niet betalen, en kunnen hierdoor niet naar het voortgezet onderwijs. Zonder een voortgezet onderwijs diploma is het bijna onmogelijk om aan werk te komen in Malawi. Dat betekent dat deze jongeren overwegend geen toekomst hebben en altijd (kans)arm blijven.

Onderzoek behoefte aan VO-school

BARNEVELD – In Malawi is dringend behoefte aan een school voor reformatorisch voortgezet onderwijs. Het huidige aantal privé- en staatsscholen is ontoereikend voor het aanbod uit de basisscholen.  Bovendien kampt het merendeel van de scholen met verschillende structurele problemen.   Het bestuur van Stichting Timotheos Nederland heeft Bart Lodder (HBO-er Bestuurskunde) onderzoek laten doen naar de