Stichting Timotheos
IBAN: NL57RABO0161485502
BIC: RABONL2U
KvK: 53445392
RSIN: 850882990

Bestuur
Dhr. A. de Jong
Lindenlaan 21
7951 BV Staphorst
T 0522 – 701098
E secretaris@timotheos.nl

Adoptie
Geesje Vogelaar-van Mourik
E adoptie@timotheos.nl

Verzameladres post voor adoptiekinderen en studenten
Postbus 201
3770 AE Barneveld

Donateursadministratie
Ali Fidder
E donateur@timotheos.nl

Fondswerving/voorlichting
Marijke de Wit / Gerda van Arnhem
E voorlichting@timotheos.nl