U kunt ons steunen door online een gift over te maken of een gift over te maken op onze bankrekening NL57 RABO 0161 4855 02 ten name van Stichting Timotheos. Wilt u direct een gift via Ideal overmaken vul dan onderstaand formulier in.

Anbi

Stichting Timotheos is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften die worden gedaan aan goede doelen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen, wanneer het doel is aangemerkt als ANBI. Donaties aan Stichting Timotheos zijn dus aftrekbaar van de belasting.

Doneren via IdealDoneren € -