Timotheos werkgroep Doornspijk-Elburg

Nadat in december 2011 een voorlichtingsavond m.b.t. het werk van Timothéos is gehouden in Pro Rege (verenigingsgebouw HHK Doornspijk) hielden we als werkgroep onze eerste verkennende vergadering op 31-1-2012.  We begonnen de vergadering met het lezen van Gods Woord en gebed, het is voor alle dingen nodig om in afhankelijkheid van de Heere te beginnen en we overdachten dan ook Nehemia 1 waarin het ootmoedige gebed beschreven staat van Nehemia voor de aanvang van de reformatie in Israël.

Tijdens de vergadering bleek dat er voldoende draagvlak was voor het opzetten van een werkgroep en we begonnen met ca. 8 werkgroepleden en het toekennen van bestuurstaken.

Jaarlijks organiseren we zangavonden, samenzangavonden (met bovenstem), een Goede Doelenmarkt, een doordeweekse kerkdienst en andere activiteiten zoals verkopingen op zendingsdagen etc. We hopen en bidden dat we vanuit onze regio een positieve bijdrage mogen leveren aan het mooie werk van de stichting Timotheos, en daarmee ook middelijkerwijs aan het welzijn van de naaste en de uitbreiding van Gods Woord in Malawi.

Nieuws