Financiële verantwoording

Om de achterban inzicht te geven in de inkomsten, heeft het bestuur besloten om per kwartaal (t/m 2014) of per maand (vanaf 2015) een giftenverantwoording te publiceren op de website. Van de giften inclusief donaties wordt € 5,00 aangemerkt als donatie. De giftenverantwoording heeft uitsluitend betrekking op giften die zijn overgemaakt op de hoofdrekening NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. Stichting Timotheos.

Begroting

Begroting 2020
Begroting 2019

Jaarverslagen

In het jaarverslag worden de uitgeoefende activiteiten van de Stichting beschreven en wordt er een financiële verantwoording gedaan over de betreffende periode.

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014