Financiële verantwoording

Het bestuur hecht veel waarde aan financiële transparantie. Om de achterban inzicht te geven in de inkomsten, is besloten om maandelijks een giftenverantwoording te publiceren. De giftenverantwoording heeft uitsluitend betrekking op giften die zijn overgemaakt op de hoofdrekening.

Beleidsplan

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Stichting Timotheos het actuele beleid vast. Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de Stichting het werk uitvoert om haar statutaire doel te bereiken. De beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van de Stichting en zal aangepast worden indien nodig.

Beleidsplan 2020-2023
Beleidsplan 2016-2019

Jaarverslagen

In het jaarverslag worden de uitgeoefende activiteiten van de Stichting beschreven en wordt er een financiële verantwoording gedaan over de betreffende periode.

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014