Kleutergroep

Uw bijdrage van €10,00 per maand is voldoende om 5 kinderen in een kleuterklas voeding en onderwijs te geven.

Achtergrondinformatie

Op verschillende plaatsen in Malawi is een gemeente van de RPC begonnen met het opzetten van kleuterscholen. De jonge kinderen leren zo naar school te gaan. De overheid biedt geen kleuteronderwijs aan. Onderwijs in Malawi begint pas voor kinderen vanaf 6 jaar. Het basisonderwijs dus. Het basisonderwijs begint in Malawi met groep 3. Deze klassen zijn overvol. Soms bestaat één klas uit 150 tot 200 kinderen. Deze kinderen hebben ook geen leer- en lesmaterialen tot hun beschikking. Door de overvolle klassen en het te kort aan materialen zijn veel kinderen niet in staat om het basisonderwijs succesvol af te ronden. Om de kinderen alvast voor te bereiden op het basisonderwijs, worden er op de kleuterscholen voorbereidende reken- en taallessen aangeboden. Op die manier probeert Timotheos de onderwijspositie van kinderen te verbeteren.

De locatie van de kleuterscholen is op het platteland. Op het platteland is er veel armoede en honger. Hierdoor is de kindersterfte heel hoog. Daarom krijgen de kinderen na de les een bord voedzame pap. Op die manier probeert Timotheos de kindersterfte terug te dringen.

Wat ontvangen kleuters op de kleuterschool

Kinderen die worden toegelaten tot het programma van Timotheos ontvangen:

  • Elke dag een bord voedzame pap;
  • Onderwijs;
  • Dagelijks een Bijbelverhaal.

Wat ontvangt u als sponsor

  • Jaarlijks een foto van een kleuterklas.

Aanmelding

Wilt u een kleutergroep, weeskind of scholier sponsoren? Meld u hier aan:

Ik meld mij aan voor het adopteren van een kleuterklas (€ 10,00 per maand)Ik meld mij aan voor het adopteren van een weeskind (€ 15,00 per maand)Ik meld mij aan voor het adopteren van een scholier (€ 20,00 per maand)

Aanhef (verplicht)

Voorletter(s) (verplicht)

(Tussenvoegsel) en achternaam (verplicht)

Straatnaam en huisnummer (verplicht)

Postcode en woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Emailadres (verplicht)

Hierbij machtig ik Stichting Timotheos om bovenstaand bedrag maandelijks van mijn rekening af te schrijven. (Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze ten alle tijde binnen 56 dagen (8 weken) ongedaan maken en uw machtiging intrekken.