Ontstaan

Timotheos Foundation in Malawi is op 10 juni 2011 opgericht. Het initiatief daartoe is genomen door de synode van de Reformed Presbyterian Church (RPC). De scriba van de synode verwoordt dit als volgt: “Sinds 1998 hebben we als kerk veel problemen ondervonden door de situatie dat veel weeskinderen en jongelui niet naar school kunnen omdat ze het schoolgeld niet kunnen betalen en doordat veel kerkleden niet kunnen lezen en schrijven. Vanaf die tijd hebben we getracht om een partner te vinden die ons wil helpen; helaas hebben we die in Malawi niet kunnen vinden. Toen we als kerk zagen dat de problemen groter en groter werden, hebben we de heren Charles Paundedi en Wim Akster verzocht een Non-Governmental Organization te starten om bovengenoemde problemen aan te pakken.”

Om alles in praktische zin goed te stroomlijnen is een overeenkomst getekend tussen Reformed Presbyterian Church en Timotheos Foundation.

Ds. T. Falamenga, voorzitter van de RPC-synode samen met ds. C. Ben, synodelid en voorzitter Timotheos Malawi, tijdens het tekenen van de statuten voor de oprichting van de Timotheos Foundation Malawi.

Missie

Het overbrengen van kennis door middel van training, onderwijs en hulpverlening aan (wees)kinderen en studenten in Malawi met als doel de persoonlijke ontwikkeling en de gemeenschappelijke verbanden waarin men leeft.

Visie

Door Malawiërs te trainen en te ontwikkelen en hen uit te rusten met kennis en vaardigheden kan er voor een bestaansmogelijkheid gezorgd worden waarin men in grote mate zelfvoorzienend is en voor gezin, familie en vrienden (financiële) middelen heeft voor levensonderhoud en verdere ontwikkeling. Aan missie en visie ligt de bijbel als onfeilbaar Woord van God ten grondslag.