Traktement dominee

Op al onze dagcentra worden verschillende projecten uitgevoerd. Ruim 200 kinderen komen hier dagelijks, volwassenen krijgen les in alfabetisering en er komen studenten van de middelbare school die door ons gesponsord worden. Uitvoering Gezien onze samenwerking met de RPC zijn we dankbaar dat de kerk een dominee beschikbaar heeft gesteld voor de geestelijke zorg in