Bouw kleuterschool

Op verschillende plaatsen in Malawi is een gemeente van de RPC begonnen met het opzetten van kleuterscholen. De jonge kinderen leren zo naar school te gaan. De overheid biedt geen kleuteronderwijs aan. Onderwijs in Malawi begint pas voor kinderen vanaf 6 jaar. Het basisonderwijs dus. Het basisonderwijs begint in Malawi met groep 3. Deze klassen

Training voor bakker

Na afloop van de alfabetiseringscursus vragen we de mannen/vrouwen wat ze graag verder zouden willen leren, zodat zij een inkomen te genereren voor hun gezin. Het is van groot belang om aan te sluiten bij de interesse van de mensen, zodat ze gemotiveerd zijn. Veel mannen/vrouwen willen graag leren om bolletjes te bakken. Deze bolletjes

Alfabetisering

Niet alleen jonge kinderen en studenten verdienen de aandacht. In Malawi zijn ook heel veel volwassenen die niet kunnen lezen en schrijven. Voor hen zijn alfabetiseringsprojecten gestart. Analfabetisme is een groot probleem in Malawi. Hierdoor zijn mensen ook niet in staat om de Bijbel te lezen. Uitvoering De mensen volgen ruim één jaar lessen in

Bijbels

Veel mensen op het platteland in Malawi zouden graag een Bijbel willen hebben, maar kunnen deze Bijbel niet betalen. Hier willen wij graag wat aan doen. Uitvoering Timotheos verkoopt Bijbels met forse korting. De mensen betalen ongeveer 40% van de normale verkoopprijs in de winkel. Timotheos betaalt de rest. Hierdoor hebben mensen toch het idee

Zondagsschool

Op de kinderzorgcentra komen elke zondag na de kerkdienst kinderen bij elkaar voor de wekelijkse zondagsschool. Veel kinderen komen ook naar de kerkdienst in de Reformed Presbyterian Church. Andere kinderen komen na de kerkdienst, omdat ze bij een andere kerk behoren. Het is heel mooi om te zien hoeveel kinderen er wekelijks naar de zondagsschool

Salaris leerkracht basisschool

Op onze Reformatorische basisscholen hebben we goed gekwalificeerde leerkrachten die een PABO-opleiding hebben gevolgd. Omdat we niet worden gesubsidieerd door de overheid, moeten alle kosten zelf betaald worden. Ook de salarissen. Dit is een hoge kostenpost. Uitvoering Maandelijks krijgen de leerkrachten hun salaris contant uitbetaald. We vinden het belangrijk om ons personeel op een goede manier

Fiets voor de dominee

RPC-dominees moeten lange afstanden afleggen tussen de verschillende gemeenten. Een dominee heeft meestal ongeveer vijf tot tien gemeenten. De dominees helpen ook mee in de projecten van Timotheos, vooral op geestelijk gebied. Een fiets is voor hen dringend nodig om hun werk te kunnen doen. Kosten Kosten voor dit project: €80,00 per fiets.Nodig voor vijftien