Niet alleen jonge kinderen en studenten verdienen de aandacht. In Malawi zijn ook heel veel volwassenen die niet kunnen lezen en schrijven. Voor hen zijn alfabetiseringsprojecten gestart. Analfabetisme is een groot probleem in Malawi. Hierdoor zijn mensen ook niet in staat om de Bijbel te lezen.

Uitvoering

De mensen volgen ruim één jaar lessen in lezen en schrijven. Deze mensen komen meestal drie middagen per week samen om lessen te volgen. Een plaatselijke leerkracht geeft deze lessen en namens Timotheos wordt in de gaten gehouden of dit op een goede manier gebeurt.

De plaatselijke voorganger van de Reformed Presbyterian Church houdt wekelijks een meditatie voor de groep volwassenen. Iedereen is welkom, ongeacht kerkelijke afkomst of religie. Dit is een mooie gelegenheid voor evangelisatie. Aan het eind van de training volgt er een examen van de Malawische overheid. Degenen die geslaagd zijn, ontvangen een Bijbel als beloning. Dan kunnen ze ook Gods Woord lezen in hun eigen taal.

Vanuit de overheid komen er ook mensen om een vervolgcursus te geven, bijvoorbeeld in de landbouw. De overheid wil dit graag. Daarnaast geeft het een meerwaarde aan ons programma. We hopen dat het hierdoor ook voor mannen makkelijker wordt om de lessen bij te wonen. Alfabetisering heeft namelijk een ‘vrouwen karikatuur’ in Malawi.

De mensen volgen ruim een jaar lessen in lezen en schrijven. Meestal drie middagen per week komt men samen om dit te doen. Een plaatselijke leerkracht geeft deze lessen en namens Timotheos wordt in de gaten gehouden of dit op een goede manier gebeurd.

Kosten

Kosten voor dit project: €1200,00 voor één groep bestaand uit vijftig personen.
In totaal zijn er vijftien verschillende groepen. Doneren € -