Op onze dagopvang centrum in Mbulumbuzi en Namitambo hebben we een bibliotheek. In Malawi kennen we geen cultuur van lezen. Wij vinden lezen echter wel heel belangrijk. Daarom zijn we begonnen met het inrichten van een kleine bibliotheek. We hebben wat boekjes, zodat de kinderen iets kunnen lezen. Ook voor oudere mensen zou het goed zijn, als ze toegang hebben tot deze bibliotheek, evenals ook voor de studenten van het voortgezet onderwijs. De bibliotheek moet eigenlijk voortdurend aangevuld worden met nieuwe boeken.

Te weinig boeken

Het probleem is, dat we niet genoeg boeken hebben. In de stad zijn een aantal Christelijke boekwinkels, waar we goede boeken kunnen kopen voor de kinderen en ook voor de oudere mensen. We zouden graag regelmatig een aantal boeken kopen, om een goed gevulde bibliotheek te krijgen. Ditzelfde geldt voor het nieuwe project in Namitambo.

Nodig voor een project: € 450,00 per jaarDoneren € -