Regelmatig houden we een bijeenkomst voor de oudere mensen in de omgeving van het weeshuisje in Namitambo, waar ook een kinderzorgcentrum is gebouwd. Tijdens deze bijeenkomst was er speciale aandacht voor de ‘agogo’, de grootouders. Deze mensen hebben het vaak heel zwaar en dragen zorg voor jongere kinderen. Niemand kijkt echter naar hen om. Daarom hebben we een bijeenkomst belegd, waarbij we deze mensen betrokken.

Meditatie

Het plaatselijke dorpshoofd, de kerkenraad van de RPC en anderen waren hierbij betrokken. We konden hen via een meditatie het Woord van God meegeven en de mensen luisterden aandachtig. Er was heel veel belangstelling, uit alle dorpen er om heen waren de oude mensen gekomen. Na afloop kregen de mensen een warme maaltijd en een tasje met wat spullen voor thuis. Het was heel indrukwekkend te zien hoe dankbaar ze waren, het is een vergeten groep. Graag zouden we dit met kerstfeest herhalen en dit twee maal per jaar doen. Alle oudere mensen van het dorp komen, dus het is ook een uniek Evangelisatie moment.

Kosten voor dit project: € 500,00 per keer

Dit zou twee maal per jaar gedaan worden op twee plaatsen.Doneren € -