We werken samen met de lokale scholen in de omgeving van de centra. Deze scholen zijn scholen van de overheid. De scholen worden onderverdeeld in 3 groepen:

  • Een infant primary school, dat is voor groep 3 en 4 (Nederland).
  • Een junior primary school, dat is voor groep 3 – 6 (Nederland).

Volledige basisschool

Een volledige basisschool, dat is voor de hele basisschool leeftijd, vanaf 6 – 14 jaar. Dit zijn acht leerjaren.

We hebben hier heel vaak over gesproken en ook vaak uitgebreid over gesproken. We lopen telkens tegen een aantal problemen aan. Bijvoorbeeld:

  • We weten niet altijd of kinderen wel naar school gaan
  • De klassen zijn overvol. Ruim 100 tot 175 kinderen in een klas in de lagere groepen, is eerder regel dan uitzondering
  • Hierdoor vallen zwakkere kinderen vaak uit. De leerkracht kan hen geen aandacht geven
  • Het komt geregeld voor, dat een kind in groep 5 zit en nog niet kan lezen en schrijven
  • Vanaf groep 7 wordt al het onderwijs in het Engels gegeven, maar kinderen zijn daar niet op voorbereid
  • Het belangrijkste is ook, dat de scholen in naam wel christelijk zijn, maar dat er in de praktijk heel weinig van te merken is.

Al deze redenen samen maken, dat we als Timotheos heel graag deze kinderen zelf in ieder geval de eerste vier jaren van de basisschool zouden lesgeven. Leerkrachten zijn beschikbaar en vanuit onze studenten zijn er ook verschillenden die de PABO volgen en ook benoemd zouden kunnen worden. Vanaf groep 7 gaan de kinderen dan weer naar de plaatselijke basisschool. Het fundament is dan veel sterker gelegd en we hopen en bidden dat ze geestelijk meer toegerust zijn.

Christelijke identiteit

De school kunnen we qua christelijke identiteit inrichten zoals wij dat zouden willen, de Malawische overheid heeft daar geen belemmeringen voor. Om dit te realiseren hebben we veel inkomsten nodig.

Dit project betreft de bouw van 4 klaslokalen, met een klein kantoor, zodat de schoolboeken e.d. netjes opgeborgen kunnen worden.

Nodig voor deze bouw: € 30.000,00Doneren € -