Op verschillende plaatsen in Malawi is een gemeente van de RPC begonnen met het opzetten van kleuterscholen. De jonge kinderen leren zo naar school te gaan. De overheid biedt geen kleuteronderwijs aan. Onderwijs in Malawi begint pas voor kinderen vanaf 6 jaar. Het basisonderwijs dus. Het basisonderwijs begint in Malawi met groep 3. Deze klassen zijn overvol. Soms bestaat één klas uit 150 tot 200 kinderen. Deze kinderen hebben ook geen leer- en lesmaterialen tot hun beschikking. Door de overvolle klassen en het te kort aan materialen zijn veel kinderen niet in staat om het basisonderwijs succesvol af te ronden. Om de kinderen alvast voor te bereiden op het basisonderwijs, worden er op de kleuterscholen voorbereidende reken- en taallessen aangeboden. Op die manier probeert Timotheos de onderwijspositie van kinderen te verbeteren.

De locatie van de kleuterscholen is op het platteland. Op het platteland is veel armoede en honger. Hierdoor is de kindersterfte heel hoog. Daarom krijgen de kinderen na de les een bord voedzame pap. Op die manier probeert Timotheos de kindersterfte terug te dringen.

Op verschillende plaatsen wordt de kleuterschool in de kerk gehouden, omdat er verder geen (financiële) ruimte is voor het realiseren van een klaslokaal. We gunnen alle scholen de beschikking over een eigen gebouw bestaand uit twee klaslokalen. Het voordeel is dat je dan echt een idee van een school krijgt en deze als zodanig kan inrichten.

Uitvoering

De gemeenschap van het dorp bouwt een gebouw bestaand uit twee klaslokalen. Wij zorgen voor het aanleveren van de materialen. De gemeenschap is erg enthousiast over dit project. Een aantal kleuterscholen zijn inmiddels op deze manier gerealiseerd.

Kosten

Onze bijdrage voor de bouw bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Zakken cement voor de fundering;
  • Golfplaten voor het dak;
  • Balken om, onder andere, het dak te dragen;
  • Bouw eenvoudige keuken en toiletten.

Kosten voor deze bouw: €2.000,00.

 Doneren € -