Naast kleine kinderen steunt Timotheos Foundation ook een aantal studenten, dat op het voortgezet onderwijs zit. Deze studenten hebben nu de kans om te studeren, een kans die ze anders niet gehad zouden hebben. De meesten van hen zijn wees en komen vanuit een arme situatie. Sommigen van hen studeert op een goede school, verder bij hun huis vandaan. Het onderwijs is daar veel beter. Probleem is wel, dat dit gebied veel kouder is en veel van hen hebben geen deken. Daarom moeten we zorgen dat er matten zijn om op te slapen en een deken om onder te slapen.

Matten: € 2,00 per stuk
Dekens: € 5,00 per stukDoneren € -