In sommige plaatsen is het niveau van het voortgezet onderwijs heel slecht. Dat heeft ons doen besluiten om een aantal studenten de kans te geven naar een andere school te gaan. Deze school is echter wel ver bij hen weg. Dit brengt ons ook op extra kosten, maar we zijn ervan overtuigd dat de jongelui op deze school veel betere kansen hebben om een goed examenresultaat te halen. En daar gaat het ten slotte om.

Huishuur

Logisch is, dat er huishuur betaald moet worden. De jongelui kunnen dit zelf niet opbrengen, omdat ze arm zijn en moeite moeten doen om genoeg eten te krijgen. Daarom dragen we ook bij in hun levensonderhoud. Ze zijn ver van hun familie vandaan en moeten wel eten. Het huis is dicht bij de plaatselijke dominee van de RPC, die ook een oogje in het zeil houdt. De jongens wonen samen in een groot huis.

 • Huishuur jongens studenten
  Groot huis voor 20 jongens.
  Kosten: € 16,00 per maand / € 192,00 per jaar
 • Matrone meisjes studenten
  Bij de meisjes in 3 gebieden woont een vrouw, die toezicht op hen houdt. Dit is nodig om te voorkomen dat deze pubermeisjes ’s avonds laat terug komen of dat er andere zaken gebeuren. Deze vrouw ontvangt hiervoor een kleine vergoeding per maand.
  Kosten: € 20,00 per maand / € 240,00 per jaar
 • Kosten levensonderhoud
  Maïs, bonen, zeep enz.
  Kosten per persoon: € 12,50 per 
  maand/ € 125,00 per jaar.
  In de vakanties worden deze kosten niet gemaakt, daarom 10 maanden.Doneren € -