Onderwijs is een speerpunt voor onze stichting. We hebben een groot aantal kansarme weeskinderen opgenomen in ons programma die onderwijs volgen op de eigen dagcentra. Wij kunnen echter niet iedereen helpen. Er zijn nog een groot aantal kinderen die onderwijs volgen op de overheidsscholen. We vinden het heel belangrijk dat kinderen naar school gaan. In het verleden zorgde de overheid voor schriften en pennen voor de kinderen die naar de betreffende overheidsschool gingen. Dat is niet meer zo. De overheid is failliet en er wordt overal op bezuinigd, ook op deze voorziening. Daarom zijn we begonnen met het gesubsidieerd verkopen van schriften en pennen, zodat de kinderen wel naar school kunnen blijven gaan. We verkopen deze spullen voor de helft van de marktwaarde.

Uitvoering

Het verkopen van schriften en pennen is drie keer per jaar nodig. Elke keer nadat een schooltermijn is afgelopen. Aan het begin van het schooljaar, aan het begin van het nieuwe jaar en na Pasen. Ook in Malawi krijgen de kinderen drie rapporten. Zonder schriften en pennen is het vanzelfsprekend onmogelijk om van kinderen te verwachten dat ze goede resultaten halen. Het gesubsidieerd verkopen van schriften en pennen helpt de mensen in de dorpen enorm en is een stimulans om hun kinderen naar school te sturen.

Kosten

Kosten voor dit project: €2400,00.

 Doneren € -