We werken samen met de lokale scholen in de omgeving van de centra. We hebben een groot aantal behoeftige kinderen op beide plaatsen in ons programma opgenomen, maar ook andere mensen zijn arm. Onderwijs is een speerpunt voor onze stichting. We vinden het heel belangrijk dat kinderen naar school gaan. In het verleden zorgde de overheid voor schriften en pennen voor de kinderen. Dat is niet meer zo. De overheid is failliet en er wordt overal op bezuinigd en als eerste ook op deze voorziening. Daarom zijn we begonnen met het gesubsidieerd verkopen van schriften en pennen, zodat de kinderen wel naar school kunnen blijven gaan. We verkopen deze spullen voor de helft van de marktwaarde.

Rapporten

Dit is drie keer per jaar nodig, elke keer nadat een termijn is afgelopen, dus aan het begin van het schooljaar, aan het begin van het nieuwe jaar en na Pasen. Ook in Malawi krijgen de kinderen drie rapporten. Dit helpt de mensen in de dorpen enorm en is een stimulans om hun kinderen naar school te sturen. Zonder schriften en pennen is het vanzelfsprekend onmogelijk om van kinderen te verwachten dat ze goede resultaten halen.

Nodig per keer: € 800,00 (drie keer per jaar)Doneren € -