De RPC synode heeft Timotheos Nederland gevraagd of deze wil helpen bij het financieren van het onderwijs van hun voorgangers. Een aantal van deze voorgangers heeft de middelbare school niet afgemaakt en heeft dus ook geen diploma. Het is toch een goede zaak, dat een voorganger een behoorlijke opleiding heeft. Daarom wil de synode graag dat pastors hun middelbare schoolopleiding afronden. Met behulp van onze hulp is dat in het schooljaar 2013/2014 en 2014/2015 gelukt.

Huidige schooljaar

Ze hebben deze hulp ook aangevraagd voor het huidige schooljaar 2016/2017, omdat een aantal voorgangers in de lagere klassen zit. We hopen dat we hen hier mee kunnen helpen.

Kosten voor dit project: € 1.000,00 per jaarDoneren € -