Op de kinderzorgcentra komen elke zondag na de kerkdienst kinderen bij elkaar voor de wekelijkse zondagsschool. Veel kinderen komen ook naar de kerkdienst in de Reformed Presbyterian Church. Andere kinderen komen na de kerkdienst, omdat ze bij een andere kerk behoren. Het is heel mooi om te zien hoeveel kinderen er wekelijks naar de zondagsschool komen.

Uitvoering

Er wordt altijd een verhaal uit de Bijbel verteld, de kinderen leren een Bijbeltekst en er wordt gebeden/gezongen. De invulling lijkt op de zondagsschool zoals we die in Nederland ook kennen.

Na de zondagsschool krijgen de kinderen een beker ranja en een biscuit. Dit is een traktatie voor hen. De kinderen die de Bijbeltekst goed kunnen opzeggen, krijgen een plaatje, een sticker of een kaart.

Kosten

Wekelijks hebben we biscuits en ranja nodig. Al met al is er veel nodig voor de grote groep kinderen die wekelijks naar de zondagsschool komen.

Kosten voor dit project: €750,00 per jaar. Dit bedrag is voor één kinderdagcentrum.
In totaal zijn er vier kinderzorgcentra. Doneren € -