Een project dat voortvloeit uit alfabetisering is het project “naailessen voor vrouwen”. Vrouwen die hadden geleerd hoe ze moeten lezen en schrijven, wilden ook heel graag verder. Daarom hebben we een vervolg gegeven op deze cursus. Nu mogen ze ook leren naaien. Een plaatselijke kleermaker geeft hen les, drie dagen per week. Ze krijgen daarnaast stoffen en andere materialen die nodig zijn om te kunnen naaien. De vrouwen zijn hierover heel enthousiast. Ook op andere plaatsen is hier belangstelling voor.

Vergoeding kleermaker

De kleermaker die de vrouwen leert naaien, krijgt hiervoor een vergoeding. Het traject duurt acht maanden en in deze tijd kan hij lang niet zoveel ander werk doen als normaal. Het is dus terecht, dat hij hiervoor een tegemoetkoming krijgt. Nodig per maand: € 30,00.
Nodig voor dit project: € 240,00

Kosten materialen

Hiermee wordt bedoeld de kosten van de stoffen, garen, scharen enz. Kortom, alles wat men nodig heeft om te kunnen naaien, uitgezonderd de naaimachine (zie project naaimachines).
Nodig voor dit project: € 150,00 per groepDoneren € -