Traktement dominee

Op al onze dagcentra worden verschillende projecten uitgevoerd. Ruim 200 kinderen komen hier dagelijks, volwassenen krijgen les in alfabetisering en er komen studenten van de middelbare school die door ons gesponsord worden. Uitvoering Gezien onze samenwerking met de RPC zijn we dankbaar dat de kerk een dominee beschikbaar heeft gesteld voor de geestelijke zorg in

Leermiddelen basisschool

Op sommige van onze kinderzorgcentra hebben we onze eigen Reformatorische basisschool. De basisschool bestaat op dit moment uit groep één t/m vijf. Vanaf september 2019 hopen we ook met groep zes te straten. Uitvoering Voor de basisscholen hebben we ook lesmaterialen nodig zoals: Schoolboeken; Schoolborden; Linialen; Posters; Scharen. Kosten We gaan uit van ongeveer vijftig

Bibliotheek

Op onze kinderzorgcentra hebben we een bibliotheek. In Malawi kennen we geen cultuur van lezen. Wij vinden lezen echter wel heel belangrijk. Daarom zijn we begonnen met het inrichten van een kleine bibliotheek. We hebben wat boekjes, zodat de kinderen kunnen lezen. Hier wordt gretig gebruik van gemaakt. Ook voor oudere mensen zou het goed

Universiteitsfonds

We zijn in 2011 begonnen met het sponsoren van scholieren zodat ze voortgezet onderwijs kunnen volgen. We zijn nu in de fase gekomen dat er een heel aantal jongeren de middelbare school succesvol afrond en een diploma behaalt. Een deel van de jongeren gaat een vakopleiding doen. Anderen volgen een HBO-opleiding voor bijvoorbeeld leerkracht of