Ieder weeshuisje heeft een vrouw in dienst, die eindverantwoordelijk is voor de zorg voor de kinderen. Deze vrouw zorgt dag en nacht voor de kinderen en is eens per maand een lang weekend vrij. Ze wordt daarbij geholpen door een andere vrouw, die 3 dagen per week komt om te helpen. Zij vervangt de moeder ook als die haar vrije weekend heeft of vakantie. Zodoende zijn er twee vrouwen die volledig de zorg voor de kinderen op zich nemen.

Moeder

Ze gaan met de kinderen naar het ziekenhuis, ze zorgen voor hen als ze ziek zijn. Ze voeden en kleden hen. Kortom het is een moeder die zorgt voor haar kinderen.

Weeshuisje

Elk weeshuisje kan ongeveer 15 kinderen herbergen. Dat betekent, dat de moeder een grote verantwoordelijkheid heeft. We willen haar daarom ook een salaris betalen, wat daar aan tegemoet komt. De genoemde kosten zijn inclusief een pensioenvoorziening (verplicht door de Malawische overheid) en een vergoeding van gemaakte ziektekosten.

Kosten per maand: € 75,00 / per jaar: € 900,00Doneren € -