Momenteel zitten er in ons programma voor studiebeurzen bijna 300 studenten, die hulp van ons ontvangen. Wij betalen hun schoolgeld en andere kosten die met hun studie te maken hebben. De studenten zijn verdeeld over de vier leerjaren.

Schoolboeken

Deze jonge mensen moeten examens afleggen in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs. Als ze het examen in de tweede klas gehaald hebben, mogen ze verder met de derde klas. Dan aan het eind van de vierde klas is er een nieuw examen, dat vrij pittig is. Om de jongelui op een goede manier voor te bereiden op hun examens is het noodzakelijk, dat ze de beschikking hebben over schoolboeken. De scholen geven hen deze boeken niet en ze hebben zelf geen geld om deze schoolboeken te kopen. Daarom zijn we gestart met een bibliotheek, waar jongelui de schoolboeken kunnen lenen. Gezien het feit, dat er meer studenten geholpen worden en ook dat er meer jongelui in de vierde klas zitten, maakt het noodzakelijk om meer boeken te kopen.

Bruikleen

Na het afleggen van het examen, moeten ze de boeken teruggeven en worden ze uitgeleend aan andere studenten. Het is dus een investering voor langere termijn.

Kosten per boek € 7,00 / Per student € 70,00Doneren € -