Op al onze dagcentra worden verschillende projecten uitgevoerd. Ruim 200 kinderen komen hier dagelijks, volwassenen krijgen les in alfabetisering en er komen studenten van de middelbare school die door ons gesponsord worden.

Uitvoering

Gezien onze samenwerking met de RPC zijn we dankbaar dat de kerk een dominee beschikbaar heeft gesteld voor de geestelijke zorg in onze projecten. Dit is een dagtaak. Hij vertelt uit de Bijbel aan de kinderen, houdt meditaties voor de volwassenen, geeft catechese aan studenten en op zondag gaat hij voor in de plaatselijke gemeente. Het is goed dat er een dominee aan deze gemeente verbonden is die voor ons de geestelijke zorg kan waarnemen in onze projecten. Hier hechten we waarde aan! Tegelijk is de dominee ook een vraagbaak voor de mensen als er problemen zijn.

Kosten

De dominee wordt niet betaald door de synode. Dit komt omdat hij helemaal is vrijgesteld van het andere ambtelijke werk om voor Timotheos te kunnen werken. Dit houdt in dat hij onder de classis van de kerk valt, maar bij ons in dienst is. Wij betalen dus zijn salaris.

Kosten voor dit project: € 184,00 per maand/ € 2.200,00 per jaar. Dit bedrag is voor één dominee.
In totaal zijn er vier dominees. Doneren € -