Bij onze kindzorgcentra Mbulumbuzi en Namitambo worden verschillende projecten uitgevoerd. Ruim 200 kinderen komen hier dagelijks, maar ook volwassenen krijgen les in alfabetisering. Verder zijn er een aantal studenten van de middelbare school die door ons gesponsord worden.

Geestelijke zorg

Gezien onze samenwerking met de RPC zijn we dankbaar, dat de kerk een dominee beschikbaar heeft gesteld voor de geestelijke zorg in onze projecten hier. Dit is een dagtaak. Hij vertelt uit de Bijbel aan de kinderen, geeft meditaties aan de volwassenen, catechese aan studenten en op zondag gaat hij voor in de plaatselijke gemeente. Het is goed, dat er een voorganger aan deze gemeente verbonden is, die ook voor ons de geestelijke zorg kan waarnemen in onze projecten. Hier hechten we aan, dat heeft grote waarde. Tegelijk is hij ook een vraagbaak voor mensen als er problemen zijn. Deze voorganger wordt niet betaald door de synode, omdat hij helemaal is vrijgesteld van het andere ambtelijke werk, om voor Timotheos te kunnen werken. Dat houdt in, dat hij onder de classis van de kerk valt, maar bij ons in dienst is. Wij betalen dus zijn salaris.

Kosten voor dit project: € 120,00 per maand / per jaar: € 1.440,00 (2x)