Vorig jaar zijn we bij Timotheos begonnen met het geven van les in de eerste vier leerjaren van de basisschool! We hadden altijd al een kleuterschool en sinds afgelopen september krijgen de eerste vier leerjaren van de basisschool ook les op ons eigen terrein. Dat is een grote vooruitgang! Leerkrachten zijn erg gemotiveerd, kinderen zijn enthousiast en er heerst een goede sfeer! We zijn erg dankbaar als we zien hoe serieus de leerkrachten met de kinderen omgaan en ook hoe de kinderen genieten.

Dat heeft uiteraard gevolg voor de resultaten. Die zijn goed te noemen en beter dan de voorgaande jaren op de overheidsschool. De bedoeling was, dat de kinderen na de vierde klas terug zouden gaan naar de overheidsschool en daar hun laatste vier leerjaren zouden afronden! In de loop van het jaar zijn we hier anders over gaan denken om de volgende redenen:

  1. Het niveau op de overheidsschool is lager dan op onze school. De kinderen gaan er dus op achteruit en in groep 5 leren ze minder.
  2. De klassen daar zijn nog steeds overvol, ook al zitten er daar 80/90 kinderen in de klas. Dat is nog steeds teveel in onze ogen.
  3. De verzorgers van de kinderen, de leerkrachten en de dorpshoofden in het gebied pleiten hier heel erg voor!
  4. Het onderwijs op die school is niet reformatorisch, iets waar wij wel echt voor staan.
  5. Op een eigen school heb je veel meer invloed op de opvoeding van de kinderen dan wanneer ze alleen komen voor een maaltijd en een Bijbelles.

Dit alles overziende heeft ons doen besluiten (in overleg met bestuur Malawi en Nederland) de school uit te breiden naar een volledige basisschool met alle acht leerjaren. De bedoeling is om elk jaar een leerjaar toe te voegen, zodat de kinderen die nu bij ons op school zitten, niet meer terug hoeven naar hun oude school.

Dit betekent echter wel, dat we voor grote kosten komen te staan, omdat er school lokalen gebouwd moeten worden, het liefst alle vier lokalen in een keer, dat is de goedkoopste manier.

Wilt u ons helpen? Uw gift is van harte welkom op NL57 RABO 01614 85 502 o.v.v. uitbreiding basisschool. En bidt u mee om zegen op al het onderwijs wat hier gegeven wordt?

Doneer € -