Sponsorprogramma voortgezet onderwijs

Door uw bijdrage van € 20 per maand kan een scholier deelnemen aan het sponsorprogramma voortgezet onderwijs.

Achtergrondinformatie

Voor het voortgezet onderwijs in Malawi moet schoolgeld betaald worden. Dit is op het platteland een groot probleem. Veel jongeren van het platteland moeten daarom na de lagere school afhaken, omdat ze geen schoolgeld voor het voortgezet onderwijs kunnen betalen. Zonder studie en diploma is het moeilijk om aan werk te komen in Malawi. Mensen op het platteland moeten dan rond zien te komen van de opbrengsten van een stukje grond.

Wat ontvangt een scholier

Als jongeren worden toegelaten tot het programma voortgezet onderwijs van Timotheos ontvangen zij gedurende 4 jaar (als zij het volledige programma doorlopen):

 • Bijbel
 • onderwijs inclusief betaling van het schoolgeld
 • schooluniform
 • benodigde schriften, pennen, rekenmachine en passerset
 • betaling examengeld
 • 2-wekelijkse catechisatie
 • 1x per jaar een georganiseerde vakantieweek waarin aandacht wordt besteed aan Bijbelstudie, bijlessen Engels, lessen met thema’s als HIV/Aids, omgaan met geld, christelijke levensstijl en ontspanning

Wat ontvangt u als sponsor

 • een beschrijving van de situatie waarin uw scholier leeft
 • jaarlijks een foto
 • jaarlijks een brief geschreven door de scholier zelf
 • informatie over de schoolvorderingen

Aanmelding

Wilt u een scholier sponsoren? Meld u hier aan:

Ik meld mij aan voor het adopteren van een kleuterklas (€ 10,00 per maand)Ik meld mij aan voor het adopteren van een weeskind (€ 15,00 per maand)Ik meld mij aan voor het adopteren van een scholier (€ 20,00 per maand)

Aanhef (verplicht)

Voorletter(s) (verplicht)

(Tussenvoegsel) en achternaam (verplicht)

Straatnaam en huisnummer (verplicht)

Postcode en woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Emailadres (verplicht)

Hierbij machtig ik Stichting Timotheos om bovenstaand bedrag maandelijks van mijn rekening af te schrijven. (Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze ten alle tijde binnen 56 dagen (8 weken) ongedaan maken en uw machtiging intrekken.