Adopteer een weeskind

Er zijn verschillende kinderzorgcentra gerealiseerd waar dagelijks kansarme weeskinderen komen voor onderwijs, een maaltijd en om te luisteren naar Gods Woord. De kinderen krijgen daarnaast ook kleding, schoolbenodigdheden, een mat om op te slapen, een muskietennet, medische zorg etc. De kinderen die dagelijks naar het kinderzorgcentra komen, zijn opgenomen in het programma van Timotheos. Zij behoren tot de allerarmsten en hebben de zorg hard nodig. Een voorwaarde is dat de kinderen naar school komen en op zondag de zondagsschool bezoeken. De jongste kinderen gaan naar de kleuterschool van Timotheos Foundation. De oudere kinderen naar de eigen basisschool van Timotheos, of de plaatselijke basisschool van de overheid.

Meer informatie

Adopteer een kleuterschool

Op verschillende plaatsen in Malawi is een gemeente van de RPC begonnen met het opzetten van kleuterscholen. De jonge kinderen leren zo naar school te gaan. De overheid biedt geen kleuteronderwijs aan., onderwijs in Malawi begint pas voor kinderen vanaf 6 jaar. Het basisonderwijs dus. Het basisonderwijs begint in Malawi met groep 3. Deze klassen zijn overvol. Soms bestaat één klas uit 150 tot 200 kinderen. Deze kinderen hebben ook geen leer- en lesmaterialen tot hun beschikking. Door de overvolle klassen en het te kort aan materialen zijn veel kinderen niet in staat om het basisonderwijs succesvol af te ronden. Om de kinderen alvast voor te bereiden op het basisonderwijs, worden er op de kleuterscholen voorbereidende reken- en taallessen aangeboden. Op die manier probeert Timotheos de onderwijspositie van kinderen te verbeteren.

De locatie van de kleuterscholen is op het platteland. Op het platteland is er veel armoede en honger. Hierdoor is de kindersterfte heel hoog. Daarom krijgen de kinderen na de les een bord voedzame pap. Op die manier probeert Timotheos de kindersterfte terug te dringen.

Meer informatie

Adopteer een scholier

Voor het voortgezet onderwijs in Malawi moet er schoolgeld betaald worden. Voor jongelui op het platteland is dit een groot probleem. Als je wees bent en je alle moeite moet doen om eten te krijgen, dan blijft er voor schoolgeld niet veel meer over. Veel jongeren van het platteland moeten daarom na de lagere school afhaken, omdat ze geen schoolgeld voor het voortgezet onderwijs kunnen betalen. Zonder studie en diploma is het moeilijk om aan werk te komen in Malawi. Daarom is het juist van groot belang dat deze jongeren wel naar school kunnen gaan. Het is voor hen het verschil tussen een leven in armoede of de kans op een betere toekomst. Met het volgen van onderwijs hebben ze een mooie kans om later een bedrijfje te starten of een baan te vinden. Er zijn ontzettend veel jongeren die in het programma opgenomen willen worden. Daarom zijn we dringend op zoek naar mensen en/of bedrijven die een scholier voor hun rekening willen nemen.

Meer informatie