Om de werkzaamheden in Malawi voort te kunnen zetten hebben wij hulp nodig! Er zijn verschillende manieren hoe u ons kunt helpen. Mogen wij op u rekenen?

ANBI-status

Stichting Timtotheos is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften die worden gedaan aan goede doelen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen, wanneer het doel is aangemerkt als ANBI. Onze stichting bezit een beschikking van de belastingdienst die bevestigt dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van het fonds een algemeen belang dienen. Donaties aan Stichting Timotheos zijn dus aftrekbaar van de belasting. Meer informatie over de ANBI-status kunt u vinden op de website van de ANBI.