De interkerkelijke stichting Timotheos werft fondsen voor projecten in Malawi.
Wij werken nauw samen met de Timotheos Foundation aldaar, die uitgaat van de behoudende Reformed Presbyterian Church of Malawi.
Onze kinderzorgcentra, weeshuizen, onderwijsinstellingen, voedselprojecten e.d. worden door 120 inlandse personeelsleden gerund en in stand gehouden. Het vertellen uit de Bijbel staat centraal.

Vanwege uitbreiding van de werkzaamheden in Malawi wil het bestuur graag in contact komen met een derde

VELDWERKER MALAWI M/V

U krijgt o.a. de verantwoordelijkheid over een of meer kinderzorgcentra, waarbinnen o.a. een weeshuisje, een kleuterschool en een primary school georganiseerd zijn. Daarnaast willen wij onze (gezondheids)voorlichting in Malawi uitbreiden.
Samen met onze huidige veldwerkers Wim Akster en Bep Klok verricht u ook allerlei andere (leidinggevende en toezichthoudende) werkzaamheden, onder andere ten behoeve van  ons financieel adoptieproject.

Wij zoeken iemand die:

 • de identiteit van onze stichting volledig onderschrijft en in praktijk probeert te brengen
 • hart heeft voor onze medemens
 • een teamwerker is
 • leidinggevende capaciteiten heeft
 • een HBO-opleiding heeft afgerond
 • goed Engels spreekt en bereid is de inlandse taal zich eigen te maken
 • ervaring heeft met presenteren
 • feeling heeft met (gezondheids)zorg
 • stressbestendig is
 • een assessment en een medische keuring wil ondergaan
 • in samenwerking met het bestuur zorg wil dragen voor een actieve thuisfrontcommissie

We verwachten dat sollicitanten zich herkennen in de identiteit van de stichting en deze actief uitdragen. Om die reden is betrokken lidmaatschap van één van de reformatorische kerken vanzelfsprekend.

Onze veldwerker Wim Akster is bereid meer informatie te geven over deze functie!
Tel. 00265 995 117 961 of wimakster@timotheos.nl.

Sollicitaties vóór D.V. 21 maart 2018 naar de secretaris van het bestuur, de heer N. Verdouw, secretaris@timotheos.nl