1. Alle gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
  2. De gegevens worden verzameld ten behoeve van Stichting Timotheos. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.
  3. Stichting Timotheos zal sponsors mogelijk benaderen via de door de sponsor verstrekte informatie om te bedanken voor de gegeven bijdrage, meer uitleg te geven over het werk van Stichting Timotheos en andere mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het werk van Stichting Timotheos. Omdat u Stichting Timotheos financieel gesteund heeft, mogen wij u telefonisch, digitaal en schriftelijk benaderen.
  4. Stichting Timotheos is niet aansprakelijk voor verloren gegane, ongeldige, vertraagde of onvolledige donaties.
  5. Met uw donatie schrijven wij u in voor onze digitale nieuwsbrief. Afmelden kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief.
  6. Wenst u niet benaderd te worden via welk kanaal dan ook door Stichting Timotheos, stuurt u dan een e-mail met uw voor- en achternaam, e-mailadres en postcode + huisnummer naar voorlichting@timotheos.nl.
  7. Stichting Timotheos is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, uw donatie.
  8. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing
  9. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Stichting Timotheos een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

Heeft u vragen over onze voorwaarden? Stuur dan een e-mail naar voorlichting@timotheos.nl.