Kinderopvangprogramma

Door uw bijdrage van €15,00 per maand kan een weeskind deelnemen aan het kinderopvangprogramma van Timotheos.

Achtergrondinformatie

Er zijn verschillende kinderzorgcentra gerealiseerd waar dagelijks kansarme weeskinderen komen voor onderwijs, een maaltijd en om te luisteren naar Gods Woord. De kinderen krijgen daarnaast ook kleding, schoolbenodigdheden, een mat om op te slapen, een muskietennet, medische zorg etc. De kinderen die dagelijks naar het kinderzorgcentra komen, zijn opgenomen in het programma van Timotheos. Zij behoren tot de allerarmsten en hebben de zorg hard nodig. Een voorwaarde is dat de kinderen naar school komen en op zondag de zondagsschool bezoeken. De jongste kinderen gaan naar de kleuterschool van Timotheos Foundation. De oudere kinderen naar de eigen basisschool van Timotheos, of de plaatselijke basisschool van de overheid.

Wat ontvangt een weeskind

Weeskinderen die worden toegelaten tot het programma van Timotheos ontvangen:

  • Voedsel;
  • Kleding;
  • Onderwijs;
  • Zondagsschool.

Wat ontvangt u als sponsor

  • Een beschrijving van het door u gesponsorde kind;
  • Jaarlijks een foto;
  • Jaarlijks een zelfgemaakte tekening;
  • Jaarlijks een update.

Aanmelding

Wilt u een weeskind sponsoren? Meld u hier aan:

Ik meld mij aan voor het adopteren van een kleuterklas (€ 10,00 per maand)Ik meld mij aan voor het adopteren van een weeskind (€ 15,00 per maand)Ik meld mij aan voor het adopteren van een scholier (€ 20,00 per maand)

Aanhef (verplicht)

Voorletter(s) (verplicht)

(Tussenvoegsel) en achternaam (verplicht)

Straatnaam en huisnummer (verplicht)

Postcode en woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Emailadres (verplicht)

Hierbij machtig ik Stichting Timotheos om bovenstaand bedrag maandelijks van mijn rekening af te schrijven. (Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze ten alle tijde binnen 56 dagen (8 weken) ongedaan maken en uw machtiging intrekken.