Kinderopvangprogramma

Door uw bijdrage van € 15,00 per maand kan een weeskind deelnemen aan het kinderopvangprogramma van Timotheos.

Achtergrondinformatie

Er zijn verschillende kinderzorgcentra gerealiseerd waar dagelijks kinderen komen voor een maaltijd, extra lessen en om te luisteren naar het Bijbelverhaal. De kinderen krijgen daarnaast ook kleding, schoolbenodigdheden, een mat om op te slapen, etc. Voorwaarde is dat de kinderen naar school gaan. De jongste kinderen gaan naar de kleuterschool van Timotheos Foundation. De ouderen naar de plaatselijke basisschool.

Wat ontvangt een weeskind

Weeskinderen die worden toegelaten tot het programma van Timotheos ontvangen:

  • voedsel
  • kleding
  • onderwijs
  • zondagsschool

Wat ontvangt u als sponsor

  • een beschrijving van het door u gesponsorde kind
  • jaarlijks een foto
  • jaarlijks een zelfgemaakte tekening

Aanmelding

Wilt u een weeskind sponsoren? Meld u hier aan: 

Ik meld mij aan voor het adopteren van een kleuterklas (€ 10,00 per maand)Ik meld mij aan voor het adopteren van een weeskind (€ 15,00 per maand)Ik meld mij aan voor het adopteren van een scholier (€ 20,00 per maand)

Aanhef (verplicht)

Voorletter(s) (verplicht)

(Tussenvoegsel) en achternaam (verplicht)

Straatnaam en huisnummer (verplicht)

Postcode en woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Emailadres (verplicht)

Hierbij machtig ik Stichting Timotheos om bovenstaand bedrag maandelijks van mijn rekening af te schrijven. (Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze ten alle tijde binnen 56 dagen (8 weken) ongedaan maken en uw machtiging intrekken.