Werkvakantiegroep zomer 2018

D.V. in de zomervakantie van 2018 hopen we met een groepje naar Malawi te gaan. We organiseren daar een kinderBijbelweek en werken aan een klein bouwproject, samen met de lokale bevolking. Het bouwproject bestaat uit het bouwen van een huis voor de leiding en een kantoor bij het nieuwe kinderdagcentrum. In de buurt organiseren we de kinderBijbelweek, waar we knutselmateriaal voor willen kopen.

Voor deze projecten is € 12.000,- nodig (we betalen zelf onze reis- en verblijfskosten). De projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met Stichting Timotheos. Met elkaar hebben we er heel veel zin in!

Steun ons!

Om deze projecten te bekostigen, vragen we graag uw/jouw hulp! Binnenkort zullen we op deze pagina ons rekeningnummer delen. Uw/je gift is aftrekbaar van de belasting.

We organiseren de komende tijd ook diverse acties om aan het bedrag te komen! We hopen dat het voor de kinderen en alle betrokkenen fijne weken mogen zijn en bovenal dat de Heere er Zijn zegen over geeft.

Hartelijke groet,

Werkgroep Mulange Malawi 2018

Nieuws